Siswa SMP Negeri 1 Bumiayu Juara 1 Lomba Nyerat Geguritan

Brebes ,WARTA JAWA– Ajib, siswa kelas 8E SMP Negeri 1 Bumiayu Kabupaten Brebes Bhakti Sukma Jati kasil dadi juara 1 Tulisan Geguritan ing Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Jawa Tengah ing Hotel Lor In Solo tanggal 19-21 kepungkur. November 2021. Lomba Geguritan kang nggunakake basa Jawa Alus iki biyasane dimenangake dening para siswa saka Solo, nanging kali iki dimenangake dening bocah-bocah Brebes sing wis misuwur basa ngapak.

Bhakti ngandhakake, dheweke seneng, amarga bisa ngukir prestasi paling apik nyingkirake 34 peserta liyane ing Jawa Tengah. Dheweke ora percaya yen dheweke bisa menang juara Nulis Geguritan. Amarga, mungsuhe rada abot, utamane sing saka tlatah Solo Raya sing basane alus, dene nganggo basa ngapak ing saben dinane.

“Alhamdulillah, akhire aku menang, senajan basa padinan ora apik,” ujare Bhakti Sukma Jati nalika ditemoni ing ruang Kepala Sekolah SMP 1 Bumiayu, Selasa (23/11).

Bhakti sing lair ing Brebes, 25 Oktober 2008 iki ngakoni yen dheweke wis nulis Geguritan wiwit SD. Bhakti diwasa sawise nampa bimbingan saka guru basa Jawa sawise sekolah ing SMP N 1 Bumiayu.

“Kula tansah pikantuk bimbingan saking guru basa Jawi,” piterange putra pasangan Ngadina-Winarni.

Kepala SMP N 1 Bumiayu Ina Purnamasari SPd ora nyana yen murid-muride sing makili Kabupaten Brebes entuk juara 1, amarga nganti saiki lomba geguritan tansah dimenangake dening bocah-bocah Solo Raya. Mula dheweke ngakoni yen ana siswa sing pinter nulis geguritan.

Awit saking menika, Ida ngaturaken sugeng tanggap warsa lan matur nuwun dhumateng Bhakti Sukma Jati ingkang sampun paring prestasi. Kanthi prestasi kasebut, Bhakti ndadekake bangga SMP Negeri 1 Bumiayu lan Kabupaten Brebes.

Ida uga maringi pitutur marang para siswa, senajan ing gunung, aja kesel anggone nggayuh prestasi. Amarga kanthi semangat lan tekad sing kuat, Insya Allah bisa nggayuh prestasi.

Kanthi kasil kasebut, sambunge, muga-muga bisa dadi pemicu tumrap para siswa Brebes supaya luwih akeh siswa saka Kabupaten Brebes sing bisa nggayuh prestasi. Baik tingkat provinsi maupun nasional untuk membuat bangga sekolah dan Kabupaten Brebes.

Kanthi tresna marang Geguritan, Ina uga ngarep-arep supaya generasi mudha luwih tresna marang budaya daerah supaya rasa nasionalisme lan patriotisme tuwuh. 

Pos terkait